TÜRKİYE’DE GELENEKSEL MEDYADA YAYIN YAPAN TEMATİK TV HABER KANALLARININ DİJİTAL KUŞATMA ALTINDA OLAN YENİ NESLİN BAKIŞ AÇISINDAN NİTELİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Mihalis Kuyucu
Associate Prof., İstinye University, TURKEY, michaelkuyucu@gmail.com

A Qualitative Evaluation of the Thematic TV News Channels in Traditional Media from the Perspective of the New Generation Who Is Under the Digital Siege


Abstract

News represent one of the most important functions of the media. Media informs people using the news function and provides the public with detailed information on events developing in that society. News function of the printed media and radio gained new aspect with the emergence of the television. Offering visual elements, television added visual aspects to news compared to the former two platforms and it provided the advantage of viewing in addition to reading and listening to news. Communities started to prefer televisions more for news with the emergence of television platform. As a result of neo-liberal economic policies that became dominant in the world following 1980s, increased “privatization” had reflections in the media. Consequently, privately funded television channels took their place in addition to the state-owned television channels. This quantitative increase brought about thematic television channels broadcasting in different teams and addressing different group of viewers.  New channels became a part of such thematic television channels. News channels focus on contents with news theme and they spare their entire time for news.  CNN, the most popular news channel around the globe, broadcast Gulf War live in the beginning of 1990s and showed the important place of the news channels in the social live for the first time in the world's history.  In Turkey, the first generation of thematic news channels appeared in the mid-1990s. The first biggest investor of a news channel was Cavit Caglar that founded the news channel called NTV under the umbrella of Nergis Holding in 1996. A substantial increase was seen in the number of news channels in two thousands and almost all media enterprises had a news channel when the media and especially, television platform became the fourth driving force.  2018 is the twenty-second anniversary of the news channels in Turkey.  In the course of twenty-two years, Turkey became the country with the highest number of privately funded news channels among the EU countries. Objective of this study is to determine the opinion of today’s young individuals who are under the siege of the digital media, about the news channels that show a quantitative growth. For this purpose, a survey has been conducted with young individuals studying at Turkish universities and a descriptive study has been conducted about the function, viewing rate and persuasiveness of Turkish news channels, and their situation versus the digital media.

Keywords: Television, News, Television News, News Channels, NTV, CNNTURK, A Haber.


Özet

Haber medyanın en önemli fonksiyonlarından biridir. Haber verme fonksiyonu sayesinde medya toplumu bilgilendirir ve kamuoyuna o toplumda gelişen olaylar hakkında detaylı bilgiler verir. Televizyon mecrasının ortaya çıkmasıyla birlikte yazılı basının ve radyonun haber verme işlevine yeni bir özellik daha katılmıştır. İçinde görselliği barındıran televizyon mecrası ondan önceki iki mecraya göre haberlere görsellik katmış ve haberleri okuma ve dinlemenin yanında onları izleme avantajını da sunmuştur. Televizyon mecrasının ortaya çıkması ile beraber toplumlar haber almak için bu mecrayı daha fazla tercih etmeye başlamıştır. 1980li yıllardan sonra dünyayı saran neo-liberal ekonomik politikaların sonucunda daha çok uygulanan “özelleştirme” kavramı kendisini medyada da hissettirmeye başlamıştır. Bunun sonucunda devlet elindeki televizyon kanallarına özel sermaye ile kurulan televizyon kanalları da eklenmiştir. Bu nicel artış, beraberinde farklı hedef kitlelere seslenen ve farklı temalarda yayın yapan tematik televizyon kanallarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.  Ortaya çıkan bu tematik televizyon kanallarından biri de haber kanalları olmuştur. Haber kanalları içeriklerini haber temalı konulara ve sadece habere ayıran televizyon kanallarıdır. Dünyanın en popüler haber televizyon kanalı CNN, 1990ların başında yaşanan Körfez Savaşını canlı yayınlayarak dünya tarihinde ilk kez haber televizyonlarının toplumsal hayatta ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Türkiye’de ilk tematik haber kanalları 1990lı ortalarında görülmeye başlanmıştır. Bu konunun ilk büyük yatırımcısı 1996 yılında Nergis Holding olarak NTV adlı haber kanalını kuran Cavit Çağlar olmuştur. Medyanın ve özellikle televizyon mecrasının dördüncü kuvvet olması sonucunda, iki binli yıllarda haber televizyon kanallarında çok ciddi bir artış yaşanmış ve nerdeyse her medya işletmesinin bir haber televizyon kanalı olmuştur. 2018 yılı Türkiye’de haber televizyon kanallarının ortaya çıkışının yirminci ikinci yılı. Bu yirmi iki yıl içinde Türkiye AB ülkeleri içinde en çok özel sermayeli haber televizyonuna sahip ülke konumuna gelmiştir. Bu araştırmanın amacı nicel anlamda büyüme gösteren haber televizyon kanallarının dijital medyanın kuşatması altında olan günümüz gençlerinin gözünde hangi niteliğe sahip olduğunun tespitini yapmaktır. Bu kapsamda Türkiye’de üniversitelerde eğitim gören gençlere yönelik bir anket çalışması yapılmış ve Türkiye’de faaliyet gösteren haber televizyon kanallarının işlevi, izlenirlikleri ve inandırıcılıkları ile dijital medya karşısındaki durumları hakkında bir betimsel araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Televizyon, Haber, Televizyon Haberciliği, Haber Kanalları, NTV, CNNTÜRK, A Haber,


FULL TEXT PDF

CITATION: Abstracts & Proceedings of ADVED 2018 - 4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 15-17 October 2018- Istanbul, Turkey

ISBN: 978-605-82433-4-7